DOPRAVA

CENÍK

Typ nákl. vozidla Tonáž Kč/1 km Kč/započ.
15 min N+V
Kč/hod
- výkon. voz.
IVECO 3 t 16,00 40,00 330,00
AVIA pl., val. do 3,2 t 16,00 40,00 330,00
AVIA sklápěč 3 t 16,00 45,00 350,00
IVECO EC, HČ 6 t 22,00 60,00 480,00
TATRA - nosič kont. 10 t  30,00 85,00 510,00
TATRA - tahač náv. 24 t 29,00 70,00 600,00
   
   
JEŘÁB PRAGA V3S 8 t 27,00   560,00
AVIA MP 13   20,00   430,00

* Sazbou: „Kč/hod“ je účtován pracovní výkon od výjezdu vozidla ze stanoviště po jeho příjezd.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a mohou podléhat změnám při úpravách cen vstupů.

Cenové sazby vozidel mohou být upraveny smluvně. Ceník je platný do odvolání!

U dopravních prostředků a mechanismů je dopravce oprávněn použít sazbu, která je pro něj výhodnější.

Práce realizované stavebními mechanismy – speciálními stroji – jsou účtovány smluvními cenami (UDS, JCB, DH, atd.).

created by e-lite