DŘEVOPRODEJ

Dřevo: 


Vztah člověka ke dřevu se vytvářel od nejranějšího období historického vývoje lidstva. Od počátku civilizace bylo dřevo jedním z prvních materiálů, z nichž byly zhotoveny nejen pracovní nástroje, jídelní nádoby, nábytek, přístřeší, ale i první stroje a rituální a náboženské a umělecké předměty. Přímý styk se dřevem při jeho obrábění ovlivňoval zpětně motorický, smyslový a intelektuální vývoj člověka.

Dřevo je surovina, kterou člověk využívá od nepaměti. Pro naše dávné předky mělo dřevo existenční význam.

Dnes je dřevo především konstrukčním materiálem, využívají se i jeho tepelně izolační vlastnosti a pružnost a pevnost, je výchozí surovinou v papírenství, v chemickém průmyslu se dá přeměnit na nesčetné množství látek.

Ze dřeva se vyrábějí především předměty, které člověka bezprostředně obklopují, jako je nábytek a bytové doplňky.

Existuje mnoho důvodů, proč dáváme dřevu přednost. Jsou to především fyzikální vlastnosti tohoto materiálu, např. poměrně malá hmotnost a nízká tepelná vodivost, vzhled, barva, textura, zvukový útlum apod., přestože některé z těchto vlastností mají i jiné materiály, např. plasty.

Dřevo má i další výhodu. Je snadno opracovatelné a obratné ruce je dovedou přeměnit v něco, co slouží, zdobí a především těší.


Tvrdé a měkké dřevo:
Dřevo je a bylo pro lidi velmi důležitým materiálem. Každý druh dřeva má svoje zvláštní vlastnosti, což ovlivňuje možnosti jeho využití. Měkké dřevo je takové, které se snáze opracovává, pochází většinou z jehličnatých stromů, zatím co tvrdé dřevo se získává hlavně z listnatých stromů. Krom několika výjimek měkká dřeva podléhají hnilobě snáze než tvrdá. Tento jev však lze omezit pomocí vhodného ošetření dřeva.


ZDROJ: http://drevo.celyden.cz/

created by e-lite