Centrum bezpečné jízdy

[7. 4. 2011]
ŘIDIČI, ODEČTĚTE SI BODY !!!

Kurz pro odečet bodů

Nepopulární ?trestné? body si můžete ?umazat? díky opravnému prostředku, který umožňuje ustanovení zákona č.374/2007 sb. a její prováděcí předpis 156/2008 Sb.
Bližší informace získáte na

www.centrum.libros.cz nebo www.odecetbodu.cz

Mob.: +420 732 894 914


created by e-lite