Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004546

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností pracovníků a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci příjemce Libor Václavík – LIBROS a partnerů projektu Petr Kučera, Mgr. a OBRÁBĚNÍ, s.r.o.

Po ukončení účasti v projektu získá kvalifikaci 70 osob.

Doba realizace projektu: 15. 1. 2017 – 14. 1. 2019

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

  • Obecné IT
  • Specializované IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Interní lektor

Projekt je financován z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% z vlastního rozpočtu příjemce a partnerů projektu.