Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012516

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností pracovníků a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci příjemce Libor Václavík – LIBROS

Po ukončení účasti v projektu získá kvalifikaci 65 osob.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 8. 2021

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti

Projekt je financován z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% z vlastního rozpočtu příjemce.